Munden's Bar gästade GothCon.

Nu har GothCon varit och Munden's Bar kördes på fredagkvällen. Vi vill gärna tacka GothCon för att vi fick vara där men vi vill framförallt tacka alla spelare som gjorde ännu en Munden's. Utan er hade vi haft... ehh... ganska tråkigt.

Vi hade en "reporter" på baren som tog lite foto. Ta gärna en titt på dem.

GothCon XXIII


Foldertexten:

Cynosure åter i centrum

Ofta brukar Cynosure stå i centrum men sällan under sådant mediabevakande som idag. Under det senaste dagarna har det varit en stadig tillväxande ström av prominenta organismer som anlänt från alla tänkbara dimensioner, galaxer och tidsströmmar.

För första gången i Cynosures historia står vi värd för den vart 10:e år återkommande Pangalaktiska Intradimensionella Lagom Stora Kongressen (PILSK) och det är med stolhet i rösten som vår borgmästare välkomnar den ena viktiga presidenten efter den andre. Just denna kongress kommer säkert att bli ihåg kommen som en av de viktigaste i PILSKs historia då två av de allra största organisationerna, Autonoma InterDimensionella Samfundet (AIDS) och Dimensionella InterCentrala Kommittén (DICK) för första gången möts i fredliga diskussioner. Vi skall komma ihåg att dessa två organisationer har rykt ihop många gånger förut, ofta med dödlig utgång. Cynosures dimensionspolis har i denna veckan redan beslag tagit tillräckligt med vapen från smugglare för att inte utesluta möjligheten till en väpnad konflikt. Höjd beredskap har redan utlysts och extra inkallad personal från närliggande dimensioner har fått genomgå snabbutbildningar i kravallkrig.

Om allt löper fredligt genom kongressens två dagar kan vi alla se fram emot en bättre dimensionskoordination. Representanter från både AIDS och DICK har tillsammans med övriga medverkande organisationer tagit fram en agenda som tycks beröra de viktigaste punkterna för att få en gemensam dimensionsstrategi bl.a genomförande av en gemensam dimensionsvaluta, kallad Dimensions Ekonomisk Centralvalute Union (DECU). I övrigt kommer man att behandla tidsregleringarna, en gemensam militär, kycklinghandeln och den mycket viktiga punkten; jämlikhet mellan livsformerna. En av de slogans som har uppmärksammast mest är "En amöba är lika mycket värd som en Vulcan.", eller på original språk: "Slslslsl.. ss...shsh.."

Oavsett vad som händer på kongressen är jag personligen övertygad om att de flesta, hetaste, farligaste och mest sanningsenliga diskussionerna inte kommer att yttras inom den stora kongresshallens stängda dörrar där de olika falangerna måste samarbeta, utan på kvällen mellan de två konferensdagarna.

Räkna med att de flesta med pondus och makt kommer att besöka Cynosures mest berömda vattenhål på kvällen, Munden's Bar. Jag kommer själv att befinna mig där för att ta reda på vad som verkligen händer och sker i dimensionerna.

Barbo Libby


Munden's Bar i fara

Än en gång har Statliga Ministeriet för Otillbörliga Offentliga Lokaler i Cynosure (S.M.O.O.L.C) hotat med att dra in licensen för Gordon om han envisas med att tillfredsställa allas behov. "Vissa dimensioners organismers livsuppehållande funktioner är icke förenliga med Cynosures mänskliga population." säger en taleskvinna från S.M.O.O.L.C. Än så länge har Gordon inte svarat och ärligt talat så får S.M.O.O.L.C svårt att driva igenom sitt beslut eftersom deras incident från förra året när Munden's Bar skulle rivas och bli parkeringshus slutade i ett fiasko.


NPP protesterar

Det Neo-Politiska Partiet tydligen bestämt sig för att alltid ta den svåraste vägen till sina mål. Så fort beslutet om att låta Cynosure vara värd för Pangalaktiska Intradimensionella Lagom Stora Kongressen (PILSK) kallade NPP till krismöte där de beslutade med att försöka motarbeta kongressen. NPP har inte haft det lätt och deras tre senaste politiska ledare har alla blivit mördade. Två av dessa mord har enligt dimensionspolisen tydligen skett i ett av Cynosures mest berömda lokalitet Munden’s Bar men NPP förnekar att någon av deras medlemmar någonsin skulle besöka ett sådant ställe.


Ta mig tillbaka till första sidan